ZT Kru - шаблон joomla Окна

sekolah model

2017 04 12 09 36 22
 
 
Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.
 
Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.
 
Program sekolah model sudah dimulai pada tahun 2016 dengan sasaran  sebanyak 85 sekolah se Sumatera Selatan  yang terdiri dari 2 SD, 1 SMP, ! SMA dan 1 SMK di tiap-tiap kabupaten/ kota.
 
Pada tahun 2017 ini, sekolah yang dijadikan sekolah model ditambah sebanyak 240 sekolah. Penetapan nama sekolah dari masing-masing kabupaten/kota telah melalui beberapa tahapan seleksi dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Adapun nama-nama sekolah model penjaminan mutu pendidikan tahun 2017 dapat dilihat pada daftar terlampir