ประเภทความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

เรื่องของประกันภัยรถยนต์นั้นแบ่งแยกย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ มากมาย มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม (การบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน) ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นการชดเชยการบาดเจ็บของบุคคลอื่น ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากรถ หากคุณประสบอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัยรถยนต์ขึ้นอยู่กับวงเงินกรมธรรม์ ผลประโยชน์อุบัติเหตุทางรถยนต์ ผลประโยชน์การประกันเหล่านี้จะมอบการชดเชยให้กับคุณและผู้โดยสารคนอื่นๆ ในรถสำหรับการรักษาพยาบาล รายได้ทดแทน และอื่นๆ หากคุณประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ไม่มีประกัน ปกป้องคุณหากคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยที่ผู้ขับขี่รายอื่นไม่ได้รับการประกัน การชนกัน (อุบัติเหตุ) ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถหากรถชนกับรถคันอื่นหรือวัตถุ หรือรถพลิกคว่ำ ประกันภัยรรถยนต์แบบครอบคลุม ความคุ้มครองนี้มีผลเมื่อรถเสียหายแต่ไม่เกิดการชน ให้ความคุ้มครองกรณีสูญหายเนื่องจากการโจรกรรม ไฟไหม้ การป่าเถื่อน ความเสียหายของกระจกหน้ารถ และวัตถุตกหล่น การสูญเสียการใช้งาน ความคุ้มครองนี้ให้ค่าชดเชยสำหรับการเช่ารถเมื่อคุณสูญเสียการเข้าถึงรถเนื่องจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความคุ้มครองเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางประการ ติดต่อนายหน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ Direct Compensation – Property Damage (การชดเชยโดยตรง – ความเสียหายต่อทรัพย์สิน) เมื่อคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งไม่ใช่ความผิด การเรียกร้องได้รับการประมวลผลโดยไม่ต้องรอการตัดสินใจจากบุคคลที่สาม การเรียกร้องที่ไม่ใช่ความผิดทั้งหมดจะถูกตัดสินด้วย DCPD ความคุ้มครอง DCPD จะถูกเพิ่มในกรมธรรม์เมื่อมีการต่ออายุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย